Menu

Energetické štítky budov

Při prodeji či pronájmu, ať už domu či bytu, musíte mít energetický štítek nemovitosti (PENB). Tyto služby jsou běžné a řešíme je při prodeji/pronájmu každého nového objektu. Pokud budete chtít energetický štítek vystavit, jedná se o proces, který zabere cca 7 až 10 dnů.

PENB

Pokud se chystáte pronajímat či prodávat svou nemovitost, tak byste měli zbystřit, jelikož od 1.1.2013 se podle nového zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií, rozšířila povinnost zpracovávat Průkaz energetické náročnosti budov (dále „průkaz“) na některé další situace a budovy. Zároveň se od 1.4.2013, díky nové vyhlášce 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, zpracovávají průkazy podle nové upravené metodiky, která má mimo jiné za cíl poskytnout uživatelům a vlastníkům budov více informací a to uživatelsky přístupnou formou.

Novelizovaný zákon vyžaduje, aby vlastníci nebo společenství vlastníků zajistili zpracování průkazu při prodeji nebo pronájmu celé budovy nebo při prodeji její ucelené části (byt, kancelářský prostor apod.). Zpracování průkazu při pronájmu ucelené části budovy je vyžadováno od 1.1.2016.

Co je obsahem průkazu?

Nový Průkaz energetické náročnosti budov obsahuje nově informace nejen o dodané energii do budovy (tedy o elektřině, plynu, teple apod.), za kterou by vlastník nebo uživatel budovy platil, kdyby ji užíval standardizovaným způsobem, ale také o neobnovitelné primární energii, která vyjadřuje vliv provozu budovy na životní prostředí. Součástí průkazu jsou i doporučující informace o možných opatřeních, která by pomohla snížit energetickou náročnost budovy.

Jaká je platnost průkazu?

Průkaz energetické náročnosti budovy platí 10 let ode dne jeho vyhotovení, což v praxi znamená, že průkazy, které byly vypracovány v letech minulých podle dosavadní vyhlášky 148/2007 Sb. například jako příloha žádostí o dotační prostředky, jsou dále platné. Vyhotovený průkaz však platí pouze do doby, kdy se provede větší změna budovy, která je zákonem definována jako změna na více než 25% plochy obalových konstrukcí budovy.

Vypracovávat PENB může pouze energetický specialista podle §10 odst. 1 písm. b) zákona nebo osoba usazená v jiném členském státě EU, pokud je oprávněná a uznaná k tomuto výkonu.

Kdy PENB být zpracován nemusí

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely
 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok
 • při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely
 • u budov zpravodajských služeb
 • u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití
 • u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné
 • u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá
 • průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany (prodávající a kupijící) písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Kolik bude průkaz stát?

Náklady na zpracování průkazu závisí na tom, jak je hodnocená budova velká a kolik času to odborníkovi zabere. Průkaz na rodinný dům bude stát do deseti tisíc korun, na větší domy pochopitelně více. Záležet bude i na tom, jaké podklady budou k dispozici a co si bude muset energetický auditor zajišťovat sám.

Co mi hrozí pokud průkaz nemám?

Pokud se na vás vztahuje povinnost průkaz mít, hrozí vám pokuta. Ta se může vyšplhat až do výše 100 000 korun. I když kupující pořídí nemovitost bez průkazu, může jej dodatečně vyžadovat.

Potřebujete poradit?

Jestliže potřebujete  poradit nebo dokonce chcete vytvořit  PENB pro vaši nemovitost, stačí zavolat na +420 608 136 975 nebo napište na e-mail [email protected] nebo využijte kontaktní formulář.

 

Mohlo by se vám líbit

19. července 2024

Co mohou sledovat kamery instalované na domě

Přečíst článek
15. července 2024

Bydlení vládne minimalismus

Přečíst článek