Menu

Dlužíte za nájem? Pronajímatel vám už může dát výpověď

Publikováno: 27. ledna 2021

Kategorie: Nezařazené

Na konci roku 2020 skončilo období, kdy pronajímatel nemohl dát výpověď nájemníkovi, který se ocitl bez peněz kvůli koronakrizi. Do konce roku měly být zaplaceny také všechny závazky nájemníků, jež si platbu nájemného odložili.

Ke 31. prosince 2020 skončilo období, kdy mohli nájemníci, kteří požádali o dočasný odklad placení nájemného, uhradit pronajímatelům své závazky. Jak jsme vás informovali dříve, možnost odložení čtyř nájmů (březen až červenec) platila do konce července 2020. Požádat si o něj ale mohli pouze lidé, kteří přišli o své příjmy kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19, a potíže s placením nájemného u nich tudíž vznikly až po 12. březnu 2020. Zákon taktéž pronajímatelům zakazoval dát nájemníkovi, který nemá z výše uvedených důvodů na nájem, výpověď.

Přestože na podzim Česko zasáhla druhá vlna pandemie a vládní omezení opět začala platit, právní úprava, která by umožňovala nájemcům odklad nájemného i v dalším období, už přijata nebyla. Mnoho pronajímatelů a nájemníků proto v tuto chvíli neví, jak postupovat, jestliže nájemné stále dluží, případně se dostali do potíží s placením až teď. V poradenském centru dTestu zaznamenali v poslední době na toto téma desítky dotazů. Lidé se na nás obracejí často. A to jak nájemníci, kteří se kvůli pandemii ocitli v tíživé finanční situaci, tak pronajímatelé, jež chtějí znát správný právní postup řešící tuto neobvyklou situaci. Jedná se až o desítky dotazů, říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Pravidla výpovědi z nájmu

Podle Hekšové mohou pronajímatelé nájemníkům, kteří dlužné nájemné nezaplatili do konce roku 2020, dát výpověď, a to podle výše dlužného nájemného buď bez výpovědní doby, nebo s výpovědní dobou. Dále po nich mohou vymáhat zaplacení nájemného včetně úroků z prodlení.

V případě, že si nájemník nemůže dovolit nájemné platit, může nájem bytu sjednaný na dobu neurčitou kdykoliv vypovědět, a to s tříměsíční výpovědní dobou. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po tom, v němž pronajímatel výpověď obdržel. Takže třeba u výpovědi doručené pronajímateli dne 21. ledna 2021 lhůta běží od 1. února 2021 a skončí dne 30. dubna 2021. Nájemník je povinen až do uplynutí výpovědní doby platit pronajímateli smluvně sjednaný nájem.

Pokud nájemce nebude pronajímateli platit nájemné, vystavuje se riziku nejen skončení nájmu pro neplacení nájemného, ale i navýšení dluhu o úroky z prodlení a soudní výlohy v případě, že se pronajímatel bude domáhat skončení nájmu u soudu, varuje Eduarda Hekšová.

Výpověď u nájmu sjednaného na dobu určitou

U nájmu bytu sjednaného na dobu určitou se má za to, že skončí vypršením doby, na kterou byl sjednán, jestliže následně nedojde k prodloužení nájemní smlouvy. Vypovědět nájem na dobu určitou jde podle zákona jen ve výjimečných případech. Předpokladem takové výpovědi je, že musí dojít k výrazné změně okolností, z nichž obě strany při podepisování nájemní smlouvy vycházely. A to do té míry, že po nájemci nelze požadovat, aby v nájmu pokračoval.

Za takovou změnu okolností se považuje i současná situace vyvolaná pandemií, kdy se mnoho lidí může ze dne na den ocitnout bez finančních prostředků. V tomto případě by měl nájemce doložit pronajímateli, že u něj taková změna okolností nastala, například prokázáním ztráty zaměstnání nebo nemožnosti ho vykonávat kvůli přijatým vládním opatřením, vysvětluje Eduarda Hekšová.

Výpovědní doba je v takovém případě stejná jako u nájmu bytu na dobu neurčitou, tedy tři měsíce. Z jiných důvodů a případně i v kratší výpovědní době může nájemce či pronajímatel nájem na dobu určitou ukončit jen v případě, že je tato možnost dohodnuta přímo v nájemní smlouvě.

Pronajímatel se s nájemníkem může dohodnout na odkladu placení

Pakliže nájemník nemá na zaplacení kvůli probíhající druhé vlně pandemie, může samozřejmě existovat i jiné řešení situace. Nájemník se s pronajímatelem mohou dohodnout na dočasném snížení nájemného, jeho odkladu, případně na krátkodobém prominutí placení. I pro pronajímatele může být za těchto okolností výhodnější se s nájemníkem dohodnout. Zvlášť tehdy, když s ním neměl žádné problémy a nájemník své závazky až doteď platil včas.

Navíc jestliže ho kvůli neplacení nájemného z bytu vypoví, může se nájemník proti výpovědi bránit u soudu. V takovém případě může v bytě bydlet až do soudního rozhodnutí. Pronajímatel, kterému taktéž mohou chybět finanční prostředky, si výpovědí příliš nepomůže. A vymáhání dluhu po skončení soudního sporu může být problematické.

Nemáte na nájem? Zkuste požádat o sociální dávky

Nájemník, který se ocitl bez příjmů, se může obrátit na úřad práce s žádostí o doplatek na bydlení nebo příspěvek na bydlení. Na doplatek na bydlení můžete mít nárok v případě, že vám po zaplacení přiměřených nákladů na bydlení (při posuzování přiměřenosti se vychází z nákladů na bydlení obvyklých v místě vašeho trvalého bydliště) nezbude částka životního minima. Ta je pro rok 2021 pro jednotlivce stanovena na 3860 korun.

Zdroj: https://www.mesec.cz

Autor článku: Lenka Kašparová

Mohlo by se vám líbit

13. června 2024

Za jakých podmínek je možné v bytě podnikat

Přečíst článek
12. června 2024

Vláda zahájila program dostupného bydlení

Přečíst článek